Privacybeleid

PRIVACYVERKLARING

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Van de Pol Textiel & Borduren kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruikt maakt van diensten van Van de Pol Textiel & Borduren, en / of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Van de Pol Textiel & Borduren verstrekt.
Van de Pol Textiel & Borduren kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor en- achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

WAAROM VAN DE POL TEXTIEL & BORDUREN GEGEVENS NODIG HEEFT
Van de Pol Textiel & Borduren verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te nemen als u daar om verzoekt, en/ of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan Van de Pol Textiel & Borduren uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit een het opmaken van een factuur voor gedane dienstverlening.

HOE LANG VAN DE POL TEXTIEL & BORDUREN GEGEVENS BEWAART
Van de Pol Textiel & Borduren bewaart uw gegevens zolang als u klant van ons bent. Gegevens worden gebruikt voor administratieve verplichtingen. Facturen met uw gegevens worden tot 7 jaar naar dato bewaart in regel van de Belastingdienst.

DELEN MET ANDEREN
Van de Pol Textiel & Borduren verstrekt u persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan wettelijke verplichting.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@vandepolborduren.nl
Van de Pol Textiel & Borduren zal zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
Van de Pol Textiel & Borduren neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
De website van Van de Pol Textiel & Borduren maakt gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Van de Pol Textiel & Borduren verzamelde persoonsgegevens, neemt dan contact op met Van de Pol Textiel & Borduren via info@vandepolborduren.nl
www.vandepolborduren.nl is een website van Van de Pol Textiel & Borduren.
Van de Pol Textiel & Borduren is als volgt te bereiken:

Adres : Hunnenpad 1 5349 BG Oss
Telefoon : 0412 - 655 202
E-mail adres : info@vandepolborduren.nl
KvK : Den Bosch 58 73 47 32